Learn all you need to know about tires – and more besides – with this comprehensive tire lexicon from Continental.

Nova EU oznaka na pneumaticima

Smanjenje emisija vozila pomoću EU oznaka na pneumaticima

 

PREDSTAVLJAMO NOVU EU OZNAKU NA PNEUMATICIMA

EU je posvećena smanjenju emisija gasova s efektom staklene bašte u cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. Smanjenje emisija ugljen-dioksida u drumskom prevozu igra veliku ulogu u ispunjenju ovih ciljeva.

Izbor pneumatika s efikasnijom potrošnjom goriva može doprineti smanjenju emisija u transportnom sektoru. Kako bi potrošačima pomogla u donošenju utemeljenih odluka, EU je predstavila novu šemu za označavanje pneumatika koja će početi da se primenjuje od 1. maja 2021. godine.

EU oznaka na pneumaticima omogućiće potrošačima u Evropskoj uniji da izaberu pneumatike s efikasnijom potrošnjom goriva, što može dovesti do značajnih ušteda i za krajnje i za komercijalne korisnike, a koje se ogledaju u troškovima i emisijama. Bezbednost na putu podiže se kroz bolje prijanjanje na mokrom kolovozu, dok će podaci o nivoima buke pomoći u smanjenju zagađenja bukom izazvanom saobraćajem.

KOJE SU NOVINE ZA NAŠE PARTNERE I POTROŠAČE?

 • Novim propisima takođe će biti obuhvaćeni autobuski i kamionski pneumatici (klase pneumatika C1, C2, C3).
 • Dodatni podaci (identifikator tipa pneumatika = br. art.).
 • Uz standardnu oznaku predviđena je i mogućnost postavljanja simbola koji se odnose na teške snežne uslove (3PMSF), odnosno prijanjanje na zaleđenim putevima (samo za pneumatike C1).
 • Klase buke: ABC zamenjuju zvučne talase.
 • Reklasifikacija nižih klasa oznaka:
  D je sada novo E, klasa D više nije prazna (samo za pneumatike C1 i C2); F i G se spajaju u E.
 • QR kod za svaki identifikator tipa pneumatika s linkom ka EU bazi podataka o proizvodima (EPREL).

Novi list podataka za proizvod (PIS) generiše se u bazi podataka EPREL na osnovu podataka koje smo mi kao Continental i drugi dobavljači dostavili:

Oni obuhvataju:

 • podatke prikazane na EU oznaci u tabelarnom obliku
 • datum početka proizvodnje
 • datum kraja proizvodnje (dodaće proizvođač kada bude poznat)

EPREL – Evropska baza podataka o označavanju energetske efikasnosti

Glavni cilj: potrošači će moći da pretražuju bazu podataka o oznakama energetske efikasnosti i listovima podataka za proizvode. Preko QR koda istaknutog na novoj EU oznaci na pneumaticima potrošači će moći da pristupe odgovarajućim podacima o pneumaticima i preuzmu relevantne informacije.

Dobavljači (proizvođači, uvoznici ili ovlašćena predstavništva) moraće da registruju svoje pneumatike pre prodaje na evropskom tržištu.

Dobavljači mogu da registruju svoje zalihe od 12. oktobra 2020.​

Potrošači će moći da pristupe bazi podataka EPREL od 1. maja 2021. Baza podataka biće dostupna na javnom veb-portalu. 

O ČEMU BI VI TREBALO DA VODITE RAČUNA?

Ovo je vaša uloga (obaveza): kao distributer pneumatika od 1. maja 2021. moraćete da osigurate sledeće:

Na mestu prodaje oznaka na pneumatiku mora biti jasno vidljiva. List podataka za proizvod mora biti dostupan (u digitalnom obliku), odnosno odštampan na zahtev potrošača. Ako pneumatik nije fizički izložen u prodavnici i ako se prodaje putem interneta ili na veliku daljinu, podaci se moraju staviti na raspolaganje u digitalnom obliku.

Ako prodajete pneumatik koji je deo šarže jednog ili većeg broja istovetnih pneumatika, oznaka i list podataka za proizvod moraju biti dostupni (u digitalnom obliku), odnosno priloženi na zahtev.

U vizuelnom oglašavanju i ostalom promotivnom materijalu podaci iz oznake pneumatika moraju biti prikazani, u digitalnom ili štampanom obliku, pri svakoj promociji i svakom prikazivanju guma. U spisku proizvoda dovoljni su samo odgovarajući simboli performansi i deklarisane klase oznaka/vrednosti.

KAKO ĆE VAM CONTINENTAL PRUŽITI PODRŠKU?

The New EU Tyre Label Layout

Prikazane vrednosti oznaka mogu se razlikovati od ispravnih vrednosti oznaka za ovaj proizvod.

Svi pneumatici koje mi isporučimo biće usaglašeni s novim propisima. Automobilski pneumatici biće isporučeni s nalepnicom koja sadrži dodatne informacije kao što su naziv linije pneumatika i EAN (videti skicu).

Pneumatici koji su vam isporučeni pre 1. maja 2021. s prethodnim oznakama i dalje su usaglašeni s propisima. Određeni prelazni period sastavni je deo promene, pa pneumatici ne moraju biti ponovno označeni ako su vam isporučeni pre 1. maja 2021. Ovo se takođe odnosi na pneumatike koji se već nalaze na tržištu (npr. u našim distributivnim centrima) ali su vam isporučeni nakon 1. maja 2021.

Ipak, pobrinućemo se da vam blagovremeno dostavimo nove vrednosti oznaka da biste mogli da koristite nove EU oznake kako biste pomogli kupcima u donošenju utemeljenih odluka. Štaviše, nova oznaka takođe će biti dostupna za preuzimanje i štampanje u bazi podataka EPREL. Ako kupac/klijent zahteva oznaku, moći ćete da mu je pružite brzo i lako.

Često postavljana pitanja

Saznajte više o novinama u označavanju pneumatika, obavezama na mestima prodaje i o tome kako će vam Continental pomoći kroz često postavljana pitanja (ČPP).